zorghulpatlas

 • Per 1 januari 2020: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
  by Zorghulpatlas on december 12, 2019 at 1:23 pm

  De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) geldt vanaf 1 januari 2020. Deze wet vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGz. Als iemand een ernstige psychische aandoening heeft, dan kan hij ofLeer meer → Het bericht Per 1 januari 2020: Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

 • Langdurige zorg vaker thuis
  by Zorghulpatlas on december 11, 2019 at 5:56 pm

  In 2018 maakten 278 duizend personen gebruik van zorg op grond van de Wet langdurige zorg, 5 procent meer dan bij de invoering van deze wet in 2015. Alleen het aantal cliënten met zorg thuis nam toe, het aantal cliënten met zorg en verblijf daalde juist licht. Dat maakt hetLeer meer → Het bericht Langdurige zorg vaker thuis verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

 • Werkende ouder en partner met zorgindicatie krijgen recht op kinderopvangtoeslag
  by Zorghulpatlas on december 11, 2019 at 5:48 pm

  Het kabinet breidt het recht op kinderopvangtoeslag uit voor huishoudens waarin de ene partner werkt en de andere partner een permanente zorgindicatie heeft in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Dit staat in de Verzamelwet Kinderopvang die staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) openstelt voor internetconsultatie. OudersLeer meer → Het bericht Werkende ouder en partner met zorgindicatie krijgen recht op kinderopvangtoeslag verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

 • Invoering abonnementstarief Wmo 2020
  by Zorghulpatlas on december 4, 2019 at 2:13 pm

  Op 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief definitief van kracht. Dit is een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,- per maand. Het CAK kijkt bij het bepalen van de eigen bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulpLeer meer → Het bericht Invoering abonnementstarief Wmo 2020 verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

 • Intensivering aanpak dementie
  by Zorghulpatlas on december 4, 2019 at 1:26 pm

  Het aantal mensen met dementie groeit snel, met ingrijpende gevolgen voor patiënten zelf, hun omgeving en de samenleving. Dat vraagt om een intensieve en gecoördineerde aanpak. In vervolg op het Deltaplan Dementie – dat in 2020 afloopt – kondigt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuweLeer meer → Het bericht Intensivering aanpak dementie verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

 • SCP: Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar
  by Zorghulpatlas on december 3, 2019 at 1:35 pm

  Met de inzet van huishoudelijke hulp, voorkom je duurdere verpleeghuiszorg, dat is de conclusie van het vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ‘Wat als zorg wegvalt’. Nog nooit werd zo duidelijk dat investeren in voorzieningen met lage kosten, zoals huishoudelijke hulp waarmee ook mantelzorgers ontlast worden,Leer meer → Het bericht SCP: Inzet op mantelzorgondersteuning maakt zorg financieel houdbaar verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]