Bemiddeling bij echtscheiding

Een scheiding heeft gevolgen voor alle gezinsleden. Met de gezinscoach kunnen de ex-partners een nieuwe relatie gaan opbouwen. In de ene situatie verloopt de echtscheiding problematischer dan in de andere.

Zowel ouders als kinderen beleven hierdoor een emotionele periode. Samen met de gezinscoach kunt u investeren in een nieuwe relatie met uw ex-partner, namelijk een ouderschapsrelatie. Opvoeden=Bijzonder biedt bemiddelingsgesprekken om zoveel mogelijk in het belang van uw kind te handelen. Hierdoor worden de gevolgen van een problematisch echtscheidingsproces voor de kinderen zoveel mogelijk beperkt.

„Scheiden is een spoedcursus verdraagzaamheid.“

Uit de Volkskrant 4/10/2008. Carlijne Vos.

“Scheiden is een spoedcursus verdraagzaamheid. Het heeft geen zin meer om je ex te willen veranderen, te overtuigen van jouw gelijk of jouw opvattingen op te dringen. Je bent immers uit elkaar! Je zult elkaar moeten loslaten, je ergernissen moeten inslikken en elkaar vertrouwen als mede ouder.”


pablo

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.