WerkwijzeVoor iedere opvoedingsvraag kunt u contact opnemen met Opvoeden=Bijzonder. Huisartsen, consultatiebureaumedewerkers, kinderdagverblijven en scholen kunnen ook contact opnemen met Opvoeden=Bijzonder over de mogelijkheden van workshops, cursussen en presentaties
Tevens biedt Opvoeden=Bijzonder voor scholen, organisaties en verenigingen, informatie – ouderavonden en workshops aan.
De onderwerpen kunnen divers zijn waarbij het opgroeien en opvoeden centraal staat.Het kan zijn dat u voldoende heeft aan een eenmalig adviesgesprek. Heeft uw vraag of probleem meer aandacht nodig, dan kunnen we samen besluiten om een traject te starten. Er wordt dan besproken wat u met de ondersteuning wilt bereiken en er wordt samen met u gekeken naar hoe de begeleiding er het beste uit kan zien. De afspraken worden opgenomen in een plan. Hierin staat ook hoe in hoe er aan de doelen of oplossingen wordt gewerkt. Na uw goedkeuring start de begeleiding.
De diensten worden zowel overdag als ’s avonds aangeboden.
Het eerste gesprek (intakegesprek) is kosteloos.
Op alle diensten van Opvoeden=Bijzonder  zijn de SKJ Algemene Voorwaarden van toepassing (beroepscode).
Pablo Jannes is lid van de beroepsorganisatie SKJ, voor sociale, (ortho) pedagogische en hulpverlenende functies.

Lid van FNV Zelfstandigen onder nr. 28083Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24443168Ingeschreven bij SKJ onder nummer