Voor professionals

Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg
Een onderzoek naar inhoud en uitkomsten van contextgerichte hulpverlening Esther M.W. Geurts
    ISBN 978-90-441-2579-5 – 297 pagina’s – €30,00 incl. B.T.W. excl. verzendkosten
Een kind helpen lukt beter als ouders betrokken zijn bij de hulpverlening. Dat geldt voor ambulante hulp, maar vooral ook voor residentiële hulp. Nationaal en internationaal onderzoek toont aan dat ouderbetrokkenheid bij residentiële hulp leidt tot positieve resultaten. Die jeugdigen die contact hebben met hun ouders tijdens verblijf behalen vaker hun doelen en beëindigen de hulp vaker met succes. Het inschakelen van ouders/gezin bij de residentiële hulp heeft als doel het contact tussen ouders en kind en het gezin in stand te houden en te optimaliseren, zodat de kans groter wordt dat het kind uiteindelijk terug naar huis kan.

Gezinsgerichte residentiële hulp richt zich zowel op de jeugdige als op de ouders en het gezin. In gezinsgerichte residentiële hulp blijven ouders verantwoordelijkheden over de opvoeding behouden en hebben zowel jeugdige, ouders als het gezin inspraak over wat er gebeurt. Naast de begeleiding van de jeugdige op de residentiële groep, wordt er geïnvesteerd in het contact tussen ouders en kind, en krijgen ouders begeleiding bij de opvoeding. Met als perspectief een terug naar huis plaatsing.

In het boek ‘Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg’ wordt beschreven wat gezinsgerichte hulp inhoudt en hoe dit vorm te geven. Daarnaast worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek. In dit onderzoek staat de evaluatie van een nieuw gezinsgericht residentieel zorgaanbod ‘Jeugdzorg in Context’ (JIC) centraal. En wordt nagegaan wat de toegevoegde waarde is van JIC in vergelijking met reguliere residentiële zorg, ook wel ‘care as usual’ (CAU) genoemd. Aan de hand van een vergelijking tussen de doelgroep, de werkwijze en de uitkomsten van JIC en CAU zijn verschillen en overeenkomsten onderzocht.

Het boek is bestemd voor praktijkwerkers, onderzoekers, kwaliteitsfunctionarissen, en adviseurs in de jeugdzorg en voor studenten en docenten in het onderwijs. De auteur van dit boek is orthopedagoog en is zowel werkzaam in de praktijk van de jeugdzorg als in het onderzoek van de jeugdzorg en heeft in haar functioneren te maken met gezinsgericht werken en praktijkonderzoek.

U kunt het boek bestellen door het bestelformulier in te vullen. Bent u geïnteresseerd in het onderwerp en zou u graag informatie willen of een workshop binnen uw instelling willen ontvangen, neem dan contact op met de auteur. info@opvoedenisbijzonder.nl