Visie

Opvoeden=Bijzonder stimuleert kinderen, jongeren en ouders in het vinden van hun persoonlijke sterke kanten en mogelijkheden. De aandacht wordt gericht op de zorgvragen en ieder gezinslid heeft de kracht in zich om een verandering in te zetten. Opvoeden=Bijzonder wil de kinderen, jeugdigen, ouders en onderwijzers helpen in het vinden van een harmonisch en vriendelijke manier om met elkaar omgaan en van elkaar te leren. Al de aandacht en inspanning is gericht op u, uw kinderen en uw gezin met als enige doel het verbeteren van het gezinsklimaat en omgeving. Het uitgangspunt van Opvoeden=Bijzonder is de eigen behoefte van de jeugdige, ouders en onderwijzers. Opvoeden=Bijzonder gaat ervan uit dat iedere ouder het kind het beste kent en het beste met zijn kind voor heeft. De rol van Opvoeden=Bijzonder is een ondersteuner en facilitator zijn, om samen te werken aan de verandering van de problemen. Daarbij bepaald u als jeugdige, ouder, onderwijzer in welke vorm en in welke intensiteit de hulp vorm krijgt (zie ook dienstverlening).
Opvoeden=Bijzonder ziet in ieder gezin de mogelijkheid om een oplossing te vinden want ieder gezin is bijzonder. Opvoeden=Bijzonder werkt zonder wachtlijsten wat betekend dat iedere betrokkene geholpen wordt. Voor meer informatie, neem contact op met Opvoeden=Bijzonder.