Video-hometraining(VHT)Video-hometraining is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. In de video-hometraining maakt de begeleider gebruik van video-opnames van de alledaagse omgang thuis. De begeleider kijkt vervolgens samen met de ouders de video-opnames terug kunnen kijken. Bij het terugkijken wordt gericht op het contact tussen ouders en kinderen. Welke initiatieven nemen de kinderen en hoe reageren ouders daarop. Door het bekijken van de beelden krijgen ouders een helder beeld van wat goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met andere ogen bekijken.
Video-hometraining
(VHT)
Het doel is dat ouders (weer) beter in staat zijn het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. Een belangrijk nevenaspect daarbij is dat het genieten ook weer op gang komt.

Voor meer informatie, neem contact op met Opvoeden=Bijzonder.