NazorgNa het afronden van een behandelperiode worden er nazorg gesprekken gehouden. Dat wil zeggen in de toekomstige drie maanden worden afspraken gemaakt voor de evaluatie van de afgelopen periode. Om in aanmerking te komen voor vergoeding, heeft u een indicatie nodig. Sommige verzekeringsmaatschappijen vragen om een verwijzing van de huisarts. 
De indicatiestelling voor het PGB AWBZ
Gezinnen kunnen altijd bellen of vragen stellen via de website. Op deze manier blijft Opvoeden=Bijzonder betrokken bij het gezin.
www.opvoedenisbijzonder.nl
VVoor meer informatie, neem contact op met Opvoeden=Bijzonder.