Links

  • Het Juiste Loket en corona
   by Zorghulpatlas on september 27, 2020 at 7:03 pm

   Het Juiste Loket beantwoordt sinds kort aan langdurige zorg gerelateerde vragen over het coronavirus. Veel antwoorden op uw vragen over het corona virus kunt u  vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Het kan voorkomen dat u in een individueleLeer meer → Het bericht Het Juiste Loket en corona verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

  • Nieuwe handreiking voor bezoek in het verpleeghuis bij corona
   by Zorghulpatlas on september 27, 2020 at 6:36 pm

   Woont je familielid, vriend of bekende in het verpleeghuis? Dan is het belangrijk dat hij of zij bezoek kan ontvangen en sociale contacten kan onderhouden. Ook voor jou is dat fijn. En als dat nodig is, dat je kunt meehelpen bij de verzorging van je naaste. Maar hoe kan datLeer meer → Het bericht Nieuwe handreiking voor bezoek in het verpleeghuis bij corona verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

  • Zorg: belangrijkste plannen voor 2021
   by Zorghulpatlas on september 15, 2020 at 4:32 pm

   Coronacrisis: maatregelen in de zorg De coronacrisis zal ook in 2021 veel extra blijven vragen van de zorgsector. In 2020 en 2021 maakt het kabinet € 6,7 miljard extra vrij voor crisismaatregelen. Er komt onder meer € 300 miljoen beschikbaar voor testcapaciteit. En € 305 miljoen voor extra IC-capaciteit. OokLeer meer → Het bericht Zorg: belangrijkste plannen voor 2021 verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

  • Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang’ van start
   by Zorghulpatlas on september 11, 2020 at 5:44 pm

   Gemeenten kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’. In dit traject leren en verbeteren gemeenten samen met lokale partners, cliëntvertegenwoordigers en inwoners hoe de toegang merkbaar beter kan. De eerste tranche met deelnemende gemeenten start half oktober, aanmelden voor deze tranche kanLeer meer → Het bericht Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang’ van start verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

  • Versoepeling thuiswerken met een voorziening
   by Zorghulpatlas on september 11, 2020 at 4:41 pm

   Mensen die om hun werk goed te kunnen doen afhankelijk zijn van een voorziening zoals bijvoorbeeld een brailleleesregel, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Nu het overheidsadvies vanwege corona is om zoveel mogelijk thuis te werken, is de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek verruimd. Samen kijken naar watLeer meer → Het bericht Versoepeling thuiswerken met een voorziening verscheen eerst op Atlas van Zorg en Hulp . […]

  Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Jeugdhulp Nieuwsberichten over het onderwerp Jeugdhulp op Rijksoverheid.nl

  • Acht expertisecentra voor jongeren met complexe problematiek
   on juni 17, 2020 at 4:18 pm

   Verspreid over het land komen acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten krijgen de taak om deze bovenregionale centra te coördineren. Dat maakte minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer. De expertisecentra hebben als doel om te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp voor een kleine groep jongeren met meervoudige en complexe problematiek, zoals anorexia. De coördinerende gemeenten zijn Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe), Enschede (Overijssel), Nijmegen (Gelderland), Utrecht (Utrecht en Flevoland), Amsterdam (Noord-Holland), Rotterdam (Zuid-Holland) en Eindhoven (Brabant en Zeeland). Voor de regio Limburg staat de coördinerende gemeente nog niet vast. […]

  • Extra geld voor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en tegengaan tekorten medicijnvoorraden
   on april 30, 2020 at 4:00 pm

   Het kabinet stelt volgend jaar 59,1 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is in 2020 33 miljoen gereserveerd voor gesloten jeugdzorg. Om de tekorten in medicijnvoorraden op te vangen investeert het kabinet de komende jaren 115 miljoen euro. Bovendien gaat er de komende jaren in totaal zo’n 110 miljoen naar de verbetering van medicatieoverdracht. Al eerder maakte het kabinet bekend 200 miljoen te investeren in voldoende woonplekken met begeleiding voor dak- en thuislozen. Deze investeringen zijn terug te vinden in de Voorjaarsnota. […]

  • Kabinet en VNG maken afspraken over financiële zekerheid zorgaanbieders
   on maart 25, 2020 at 8:24 pm

   Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen of juist veel minder. De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben daarom afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. […]

  • Nieuwe bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz
   on maart 23, 2020 at 8:58 pm

   Het kabinet maakt vandaag bekend dat de sectoren gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg (ggz) bezoekersregelingen hebben vastgesteld. Voor jeugdigen in jeugdhulpinstellingen wordt de bezoekersregeling van de gehandicaptensector gevolgd. De landelijke richtlijnen gelden vooralsnog tot en met 6 april en zijn bedoeld om de kwetsbare bewoners en hulpverleners beter te beschermen tegen het coronavirus (COVID-19). Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarbij wordt de specifieke context van deze zorgsectoren in acht genomen. Binnen de sectoren bestaat een grote diversiteit, waardoor ruimte wordt gelaten voor lokaal maatwerk. […]

  • Kabinet: financiële steun en hulp voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg
   on februari 21, 2020 at 3:30 pm

   Er komt een financiële tegemoetkomingsregeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. De regeling maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen dat het kabinet vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendmaakt. Hiermee reageren ministers Hugo de Jonge (VWS) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) op de aanbevelingen van de Commissie De Winter, die in juni vorig jaar haar onderzoekresultaten presenteerde over geweld in de jeugdzorg. […]

  • Kabinet vereenvoudigt aanbestedingsprocedure voor gemeentelijke zorg
   on november 15, 2019 at 3:00 pm

   Het kabinet wil de aanbestedingsprocedure voor de zorg in het sociaal domein (zoals jeugdhulp en thuiszorg) vereenvoudigen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hiervoor worden aangepast. Het kabinet wil hiermee bereiken dat gesprekken tussen gemeenten en zorgaanbieders niet langer over procedures gaan, maar over de inhoud van zorg en de beste manier van samenwerking. Ook moet de wetswijziging zorgen voor minder administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders. […]