Links

  • Vaak negatief beeld van jongeren met een licht verstandelijke beperking
   on oktober 2, 2016 at 3:32 pm

   Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) willen leren en werken. Met het juiste steuntje in de rug kunnen ze meer dan vaak wordt gedacht. Een diploma halen bijvoorbeeld. Of goed werk leveren. Ervaringsdeskundige jongeren willen dat op 3 oktober de ‘Voor de Jeugd Dag’ heel graag duidelijk maken. Ze gaan dat doen tijdens een pitch.  ‘Voor de Jeugd Dag’ wordt georganiseerd door de ministeries van VWS, VenJ, OCW, Nji en de VNG. Op deze dag komen beleidsambtenaren en bestuurders... […]

  • Mogelijk woonstudio voor jongeren met beperking
   on september 30, 2016 at 2:46 pm

   Gemeente Rijswijk gaat meewerken aan een onderzoek om woonstudio's voor jongeren neer te zetten. Het gaat om zelfstandig units waar 24-uur zorg kan worden geleverd. De 14 zelfstandige units worden onderverdeeld in 3 zorggroepen en hebben ieder een eigen gemeenschappelijke ruimte. Dit meldt het AD. Het project wordt opgezet als sociale huurwoningen. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes zorgt Stichting Our House met sponsors. De zorg wordt geleverd door Ipse Bruggen Gemeenten... […]

  Rijksoverheid.nl - Nieuwsberichten over het onderwerp Jeugdhulp Nieuwsberichten over het onderwerp Jeugdhulp op Rijksoverheid.nl

  • Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren
   on maart 25, 2019 at 5:00 pm

   De best passende zorg voor de kwetsbare jongeren. Dat is het doel van het gezamenlijk actieplan dat de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS vandaag bekend maken. In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren. Zo moeten gedwongen afzonderingen tot het verleden behoren, het aantal suïcides omlaag en moeten het aantal gesloten plaatsingen en onnodige doorplaatsingen worden verminderd. Dat wordt gerealiseerd door betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en door nieuw te ontwikkelen beter passend zorgaanbod. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector. […]

  • Staatssecretaris Blokhuis: komende jaren krijgen alle dak- en thuisloze jongeren hulp
   on maart 14, 2019 at 6:00 pm

   In een welvarend land als Nederland zou geen enkele jongere op straat moeten leven of noodgedwongen steeds op wisselende plekken verblijven. Met die ambitie lanceert staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) vandaag het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren. De inspanningen moeten ertoe leiden dat alle ruim 10.000 dak- en thuisloze jongeren (tussen de 18 en 27 jaar) de komende jaren geholpen worden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan met een eigen thuis. En dat ook in de toekomst een nieuwe instroom van dak- en thuisloze jongeren wordt voorkomen. Staatssecretaris Blokhuis coördineert het nieuwe actieprogramma, in samenwerking met de ministeries van BZK, OCW, SZW en J&V, met de VNG en andere betrokken partijen. […]

  • Jeugdzorgregio’s krijgen 108 miljoen voor plannen betere jeugdhulp
   on december 5, 2018 at 2:56 pm

   De komende drie jaar krijgen alle 42 jeugdzorgregio’s miljoenen euro’s voor hun plannen voor merkbaar betere jeugdhulp. Dat maken minister Hugo de Jonge (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bekend. […]

  • Kabinet investeert in eerste 1000 dagen kind
   on september 12, 2018 at 4:30 am

   Van kinderwens tot 2-jarige peuter: de ontwikkeling die we in de eerste 1000 dagen als kind meemaken is cruciaal voor zowel een gezonde groei als de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een ‘valse’ start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide. Minister Hugo de Jonge (VWS), gemeenten, partijen uit de geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) slaan daarom in het actieprogramma Kansrijke Start de handen ineen om de kinderen van vandaag en de volwassenen van morgen een betere kans te bieden. De Jonge kondigt daarbij een wetswijziging aan waardoor de jeugdgezondheidszorg al vóór de geboorte van het kind ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouders kan bieden. Voor het actieprogramma – dat vandaag in Tilburg wordt gepresenteerd – is 41 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. […]

  • Kabinet: Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren
   on april 16, 2018 at 10:00 am

   Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Dekker (Rechtsbescherming) komen met een brede aanpak om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering te verbeteren. Zo krijgt elk kind dat uit huis is geplaatst een eigen mentor en gaat elke jongere in de jeugdzorg een toekomstplan maken voor na zijn 18e. Ook wordt de pleegzorg standaard verlengd naar 21 jaar, worden kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd eerder en effectiever beschermd en is het separeren van jongeren in de gesloten jeugdzorg straks verleden tijd. […]

  • Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme en polarisatie
   on februari 8, 2018 at 12:30 pm

   Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf vandaag terecht bij het nieuwe Platform JEP (Platform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie). Vandaag werd het platform officieel door minister Hugo de Jonge (VWS) geopend. […]